UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
ter organizacijah za izobraževanje odraslih

komisija          razpis 'krila kakovosti'          virutalna učilnica
 

 

Nekaj uvodnih besed


Dovolite mi nekaj uvodnih besed. Kakovost ni novost v naših vzgojno izobraževalnih institucijah in naša komisija se ne ukvarja z uvajanjem nečesa popolnoma novega. Namen komisije je preko različnih oblik sodelovanja s šolami in drugimi institucijami bolje spoznati primere dobre prakse razvoja in spremljanja kakovosti iz domačih logov in iz tujine ter jih koordinirano spodbujati v našem šolskem sistemu.

Kaj mislimo z besedo "koordinirano"? Pri nas in v svetu se že leta razvijajo in preizkušajo različni pristopi k poudarek. Vsaki državi, in tako tudi naši, je v interesu, da ima čimbolj učinkovit in kakovosten vzgojno izobraževalni sistem; da v danih možnostih pripelje do čim boljših rezultatov. Ta proces je zapleten in zahteva strokovno podporo in koordinacijo.

Vloga komisije je prispevati k temu na različne načine:

- v njej delujejo člani predstavniki sistema in institucij vzgoje in izobraževanja,
- deluje kot svetovalno in organizacijsko telo,
- spremlja razvoj na svojem področju doma in širše in pripravlja redne preglede,
- pripravlja oziroma koordinira posvete, izobraževanja, informativne dneve,
- vodi javne razpise,
- se vključuje v mednarodne projekte in mreže in sodeluje s tujimi strokovnjaki,
- skrbi za literaturo, gradiva, prevode, spletne strani in druge potrebne dokumente,
- spremlja svoje delo in poskrbi za transparentnost svojega dela.

Vabljeni torej na ogled naših strani.
V imenu komisije vam želim uspešno, kakovostno in zadovoljno delo!

Dr.Monika Tratnik


 

Postavitev spletne strani sta v okviru projekta UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI sofinancirala ESS in MŠŠ.


komisija | razpis 'Krila kakovosti' | virtualna učilnica | kontakt | zemljevid strani
 
© 2005 Državni izpitni center, Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01/5484600, kakovost@ric.si