UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Komisija za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah
ter organizacijah za izobraževanje odraslih

          razpis 'krila kakovosti'          virutalna učilnica
 

 

Predstavitev dela komisije

Komisija bo pripravila strategijo ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti in nudila podporo šolam z izdajo primernih gradiv, izpeljavo usposabljanj svetovalcev, ki bodo sodelovali s šolami in koordinacijo aktivnosti na nacionalnem nivoju. Podporo šolam bo nudila tudi preko spletne strani, kjer bodo na voljo gradiva, informacije in obvestila, strani z najpogostejšimi vprašanji in odgovori ter možnost kontakta. V ta namen je bil tudi kupljen računalniški strežnik, za katerega se bo uveljavljal strošek amortizacije. Poleg izobraževanja svojih članov komisija načrtuje pregled aktivnosti in prikaz vmesnih rezultatov na letnem posvetu ter sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki pri prevajanju in pripravi gradiv za šole.

 

 

Postavitev spletne strani sta v okviru projekta UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI sofinancirala ESS in MŠŠ.


komisija | razpis 'Krila kakovosti' | virtualna učilnica | kontakt | zemljevid strani
 
© 2005 Državni izpitni center, Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana, tel.: 01/5484600, kakovost@ric.si